CoderDojo micro:bit opdrachten

Klik op de onderstaande knop om de programmeeromgeving te openen:
Microsoft MakeCode for microbit editor

Opdrachten met alleen de micro:bit (en USB-kabel en batterijhouder)

 1. Programmeer je naam in licht


 2. Maak een knipperend hart
  • de in de video bedoelde [Aan de slag] pagina vind je hier


 3. Maak een digitaal kompas
  1. Een kompas met vier letters (niet zo nauwkeurig)

  2. Een kompas met acht pijlen (nauwkeuriger)

 4. Programmeer het spel ‘steen, papier, schaar’

 5. Bouw een digitale dobbelsteen


 6. Matrixbord

 7. Programmeer een slimme thermometer


 8. Maak je eigen huisdier, de MicroPet

  • de in de video gebruikte MicroPet bladen vind je hier
  • het programma in de video is niet helemaal in het Nederlands omdat toen nog niet alle blokjes vertaald waren. Inmiddels kan het programma wel helemaal in het Nederlands geschreven worden, zoals hieronder:
   (opklikken voor groot)

 9. Opdracht waarbij je een Android smartphone nodig hebt

 10. Selfies maken met je micro:bit als afstandsbediening

  • je hebt hiervoor een Android smartphone nodig waarop je de micro:bit app mag installeren via
   met een iPhone is het nog niet getest/gelukt
  • het programma in de video is niet helemaal in het Nederlands omdat toen nog niet alle blokjes vertaald waren. Inmiddels kan het programma wel helemaal in het Nederlands geschreven worden, zoals hieronder:
   (opklikken voor groot)

 11. Opdrachten waarbij je bubbeltjesplastic en plakband nodig hebt

 12. Crashtest auto

  • het is het leukst als je een speelgoedauto of klein wagentje kunt gebruiken
  • je hebt ook bubbeltjesplastic en plakband nodig

 13. Overgooispel

  • je hebt bubbeltjesplastic en plakband nodig

 14. Opdracht waarbij je snoertjes met krokodillenbek-klemmen en een piëzo-toetertje nodig hebt

 15. Overgooispel met geluid

  • je hebt 2 snoertjes met krokodillenbek-klemmen en een piëzo-toetertje nodig

 16. Opdrachten waarbij je deze dingen nodig hebt

  • snoertjes met krokodillenbek-klemmen
  • losse LED-lampjes (met 2 pootjes)
  • een piëzo-toetertje
  • kopertape (of aluminiumfolie en lijm)
  • schaar en plakband
  • en natuurlijk de Paperbits
  • Je hoeft niet meteen alle Paperbit-kaartjes uit te knippen en er kopertape (of strookjes aluminiumfolie) op te plakken, maar hieronder staat hoe je ze in elkaar kunt zetten als je ze bij een opdracht nodig hebt.

 17. Werken met de LED kaartjes (lampjes)

 18. Werken met het Piëzo-Toeter kaartje (muziek)

 19. Zingend kompas (muziek)

 20. Opdracht waarbij je ook deze dingen nodig hebt

  • een LDR (afkorting van Light-Dependent Resistor oftewel een lichtsensor)
  • een weerstandje van 10 kΩ (spreek uit: tien kilo-ohm)
  • een buigrietje

 21. Werken met de lichtsensor: nachtlampje

 22. wordt vervolgd

Bouw en programmeer je eigen Otto DIY robot bij CoderDojo CODA Apeldoorn

Bouw en programmeer je eigen Otto DIY robot bij CoderDojo CODA Apeldoorn

Al ruim een jaar zijn we met CoderDojo CODA Apeldoorn bezig met Otto DIY robots. Onder de bezielende leiding van Lia en John bouwen de deelnemertjes de Otto robots en programmeren deze vervolgens zodat ze tot leven komen.

De Otto DIY robot is volledig open source zowel wat betreft de hardware als de software. Dit geeft iedereen de kans om eigen versies te ontwikkelen met nog meer functies en mogelijkheden.

Je kunt bij de CoderDojo de kunststof buitenkant met een 3D-ontwerpprogramma aanpassen en laten printen. Ook helpen we je met het in elkaar zetten en programmeren van je Otto robot, zodat je hem of haar o.a. kan laten lopen, dansen, obstakels laat ontwijken en geluidjes laat maken.

Op deze manier ontdek je spelenderwijs uit welke onderdelen een robot bestaat en hoe je deze kunt besturen met kleine programmaatjes.

 • De complete bouwpakketten kun je via de Ottobot DIY bedenkers of via de CoderDojo aanschaffen.
 • De meest recente onderdelenlijst, aanpasbare 3D-printer CAD sjablonen, bouwhandleiding, gratis (driver) software, links naar de iOS en Android apps, programmeervoorbeelden en video tutorials vind je hier.
 • Om na het bouwen van de Ottobot de juiste programmeeromgevingen en driver te downloaden en in te stellen, zodat je programma’s naar je robot kunt uploaden om uit te laten voeren, heb ik een Nederlandstalige handleiding gemaakt.

Course C# Advanced including WPF, MVVM and SQL Database

Lesson 01 Tuesday June 2nd (08:30 – 12:00)

Homework to finish before Lesson 01
Perform the following assignment using Visual Studio 2019:
Exercise: Creating an Object Oriented System for Drawing Shapes using C#
If certain topics appear to be unclear, an explanation of the different object oriented concepts used in this exercise can be found here:

Class Time
During this first lesson we will get acquainted with each other and discuss the topics of the course.
We will use the homework exercise mentioned above to perform a thorough recap of the C# Fundamentals course to see where we all stand knowledge wise and skill wise.
These recap topics will be discussed as well:

1. Generics

2. Delegates

Lesson 02 Tuesday June 9th (08:30 – 12:00)

Homework to finish before this lesson
Perform the parts 5, 6, 7 and 8 using Visual Studio 2019.
Exercise: Creating an Object Oriented System for Drawing Shapes using C#
For the parts 6 and 7 this article might be handy:

Class Time
The second lesson will start with a discussion of the homework. Other topics during class time:

3. Performing Operations Asynchronously

Lesson 03 Tuesday June 16th (08:30 – 12:00)

Homework to finish before this lesson
Perform the parts 9 and 10 using Visual Studio 2019 of this exercise:
Exercise: Creating an Object Oriented System for Drawing Shapes using C#
If there is nothing else for you to watch on Netflix, you could check out Async programming deep dive by Bart De Smet.

Class Time

4. Creating a Windows Desktop Application using WPF

First released as part of .NET Framework 3.0 in 2006

5. Working with XML and XAML

6. Creating Modern and Advanced GUIs using WPF

Lesson 04 Tuesday June 23th (08:30 – 12:00)

Homework to finish before this lesson
Perform the parts 11, 12 and 13 of this exercise:
Exercise: Creating an Object Oriented System for Drawing Shapes using C#

Class Time

 • Homework Discussion
 • Visual Studio Tip of the Day: Vertical Selection + Editing
  it gets even better thanks to Karel’s tip 💡 Multi-line and multi-cursor editing
 • Some Key WPF Concepts
  • A Dependency Property is a property whose value depends on multiple sources, such as animation, data binding, styles, or visual tree inheritance. A Dependency Property also has the built-in feature of providing notification when the property has changed. Their values are not stored in the local object but (only changed) properties are stored in a dictionary of key/value pairs which is provided by the DependencyObject class.
  • Attached Properties are a special kind of Dependency Properties that are settable on a different object than the one that exposes it. An example of attached property is a StackPanel using DockPanel.Dock=”Top” or a Button using Canvas.Left=”120″.
 • Content Controls are controls that can contain a single item in their Content property. This can of course also be one of the panel controls…
  Below are some examples of Content Controls:
 • Examples of other types of controls can be found here
 • ItemsControls contain a collection of child objects. The ItemSource or Items property specifies the source collection of child objects.
  • 💡 If you specify a value for the ItemsSource property, the Items collection is made read-only and fixed-size, which means that you cannot add items to the collection directly.

  Below are some examples of ItemsControls:

  • ComboBox
  • ListBox
   👓 WPF101 > ItemControlEventsDemo
   👓 WPF101 > CSharpCodeInXAMLDemo
  • 💡 Example of how to display selected text from both ComboBox and ListBox in a Label:
  •    private void ComboBox_SelectionChanged(object sender, SelectionChangedEventArgs e)
      {
        if (myLabel != null)
        {
          // Selector is a base class of both ComboBox and ListBox
          // Both ComboBoxItem and ListBoxItem derive from ContentControl
          myLabel.Content = ((sender as Selector)?.SelectedValue as ContentControl)?.Content.ToString();
        }
      }
      
 • WPF Resources
  👓 WPF101 > ResourcesDemo
  • Defining Resources by Using XAML
  • Defining Resources Programmatically
  • Referencing Resources in XAML
   • reference as StaticResource
   • reference as DynamicResource
   • The most common markup extensions used in WPF programming are those that support resource references (StaticResource and DynamicResource)

    💡 you could also paint using a Gradient Brush

 • Styles
  👓 WPF101 > StylesDemo
 • You can think of a style as a convenient way to apply a set of property values to more than one element

Lesson 05 Thursday July 2nd (08:30 – 12:00)

Homework to finish before this lesson
Complete the following assignment using Visual Studio 2019:
Exercise: Creating a Visual Solar System using WPF

Class Time

 • Homework Discussion
 • Visual Studio Tip of the Day: Run To Cursor
 • Control Templates
  👓 WPF102 > ControlTemplatesDemo
  👓 WPF102 > SeparateControlTemplateDemo
 • By setting the Template property to another instance of a Control Template, you can completely replace the appearance (visual tree) of a control.

  In many cases, Control Templates give you sufficient flexibility so that you do not have to implement your own Custom Controls

 • Routed Events
  👓 WPF102 > TunnelingAndBubblingDemo
  👓 WPF102 > RoutedEventsDemo
 • Routed events are events that can invoke handlers on multiple listeners in an element tree, instead of invoking them only on the object that raised the event. This behavior is largely invisible if you are handling an event on the element where it is raised, but becomes powerful if you use any of these scenarios: defining common handlers at a common root, compositing your own control, or defining your own custom control class.

 • Commands
 • Data Binding
 • Data Binding enables a clean separation of business logic from UI

  • Introduction
  • Binding Markup Extension
  • Data Binding Modes
   👓 WPF102 > BindingToControlsDemo
   💡 In general, user-editable control properties, such as those of text boxes and check boxes, default to two-way bindings, whereas most other properties default to one-way bindings.
   • OneWay
   • TwoWay
   • OneWayToSource
   • OneTime

Lesson 06 Tuesday July 7th (08:30 – 12:00)

Homework to finish before this lesson
Complete parts 6 and 7 of our solar system assignment:
Exercise: Creating a Visual Solar System using WPF

Class Time

 • Homework Discussion
 • Visual Studio Tip of the Day: C# Interactive Window
 • DataContext
  • Specify the Binding Source using C# (via Code Behind)
   👓 WPF103 > BindingToSingleObjectDemo
  • Specify the Binding Source using XAML
   👓 WPF103 > BindingToSingleObjectDemoXAMLTwoStep
   👓 WPF103 > BindingToSingleObjectDemoXAMLOneStep
 • The UpdateSourceTrigger Property
  👓 WPF103 > UpdateSourceTriggerDemo
 • Property Change Notification
 • Converting Data

Lesson 07 Tuesday July 14th (08:30 – 12:00)

Homework to finish before this lesson
Complete parts 8 and 9 of our solar system assignment:
Exercise: Creating a Visual Solar System using WPF

Class Time

Lesson 08 Tuesday July 21th (08:30 – 12:00)

Homework to finish before this lesson
Complete parts 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17 of our solar system assignment:
Exercise: Creating a Visual Solar System using WPF

Class Time

 • Homework Discussion
 • Visual Studio Tip of the Day: Searching inside Visual Studio plus Navigate/GoTo (Ctrl+,)
 • Binding to Collections
  • 👓 WPF105 > SelectedValuePathDemo
  • 👓 WPF105 > BindingToACollectionDemo
  • Observable Collections
   💡 ObservableCollection(T) implements INotifyCollectionChanged to provide notifications when items are added or removed or the whole collection is changed. When a control is bound to an ObservableCollection, WPF automatically adds a CollectionChanged event handler to that ObservableCollection’s events.
   💡💡 Each object in the collection must implement INotifyPropertyChanged. Otherwise changes to individual object properties are not broadcasted.
   👓 WPF105 > ObservableCollectionDemo
   👓 WPF105 > ObservableCollectionDemoXAML
   • 💡 this demo also uses a so-called ObjectDataProvider
   • An ObjectDataProvider allows us to specify a method name, pass arguments and invoke it from XAML

  • Collection Views
   💡 A Collection View is a wrapper around a collection that enables sorting, filtering and grouping without manipulating the underlying source collection. All collections have an associated default collection view. The binding engine always accesses the collection by using the associated view.
   👓 WPF105 > CollectionViewDemo
  • Data Templates
   👓 WPF105 > DataTemplateComboBoxDemo
   The ListView control makes heavy use of DataTemplates.
   💡 the _Starter.xaml file in every 👓 WPF10x demo solution contains both a Collection View and a Data Template
 • Showing Sample Data while Designing
 • Appendix: Summary of WPF Class Hierarchy

7. The Model-View-ViewModel (MVVM) Software Architectural Pattern

 • What Wikipedia has to say
 • Introducing the MVVM Pattern
 • Getting started with MVVM WPF
 • Fundamental equation of MVVM: View.DataContext = ViewModel
  also called ‘Marrying the View and the ViewModel’

 • Commands Revisited
 • All user controls that implement the ICommandSource interface (e.g. Buttons, MenuItems) support a Command property that will be invoked when the control’s default action occurs.

  Commands are simply objects that implement the ICommand interface. Or, put another way, Commands are messages from the View to your View Model

 • A more complete MVVM Example
  👓 NorthwindTradersMVVM
  • the NorthwindTradersMVVM Demo – Notes, Tips & Tricks document
  • including some basic Unit Tests

   The name of your Unit Test Method should consist of three parts:

   • the name of the method being tested
   • the scenario under which it is being tested
   • the expected behavior when the scenario is invoked

   💡 some examples are:

   • Withdraw_ValidAmount_ChangesBalance()
   • Withdraw_AmountMoreThanBalance_Throws()
   • Add_SingleNumber_ReturnsSameNumber()
   • Add_MaximumSumResult_ThrowsOverflowException()

Lesson 09 Tuesday July 28th (08:30 – 12:00)

Homework to finish before Tuesday September 1st, 2020 (09:00 CEST)
Complete the final assignment: Exercise: Final Assignment

Class Time

 • Visual Studio Tip of the Day: Code Editor Keyboard Shortcuts
 • 8. Introduction to Databases and SQL

  9. How to Design a Relational Database

  10. Implementing a database using Microsoft SQL Server 2014
  💡 in case of error message “Saving changes is not permitted”

 • Create a Database in SQL Server Management Studio
 • Create Tables
 • Create a foreign key relationship in Table Designer
 • some extracurricular articles on numerical data types:
 • 11. Perform Create/Read/Update/Delete (CRUD) Operations on SQL Server

 • The original ADO.NET low-level Data Access Library
 • ADO.NET Entity Framework
  Microsoft’s implementation of an Object-Relational Mapping (ORM) framework (since August 2008)
 • Final Lesson 10 Tuesday August 4th (08:30 – 12:00)

  Class Time

 • Visual Studio Tip of the Day: Conditional and Hit Count Breakpoints
       👓 BreakpointsDemo
 • Development Approaches with Entity Framework
       ⧉ this figure illustrates the choices in Visual Studio
       💡 server names: (localdb)\MSSQLLocalDB or (local)\SQLEXPRESS
       💡 Install latest version (now 6.4.4): Install-Package EntityFramework
       💡 Logging and intercepting database operations
 • 12. Language-Integrated Query (LINQ)

 • Behaviors in WPF
 • A behavior encapsulates functionality into a reusable component that can be attached to View elements. Behaviors keep the MVVM pattern intact.

  💡 You can also use an Attached Property to provide a service, which is often referred to as Attached Behavior

 • Attached Behavior versus Blend Behaviors
  • Attached Behavior
   👓 WPF106 > AttachedBehaviorDemo
  • Blend Behavior
  • Blend Behaviors are meant to give interaction designers more flexibility to design complex user interactions without writing any code.

   • Since 2018 XAML Behaviors for WPF is available as NuGet package
    👓 WPF106 > BlendBehaviorDemo
    👓 WPF106 > AnotherBlendBehaviorDemo
    👓 WPF106 > StoryboardAnimationDemo
 • BackgroundWorker Class
       since .NET 2.0 (2006)
 • Task Parallal Library (TPL)
       since .NET 4.0 (2010)
 • Validation using INotifyDataErrorInfo and Validation Attributes
 • Recap: Benefits of using MVVM
  • Collaborative working
  • Ease of testing
  • Ease of maintainability
  • Transparent Communication
  • In the Microsoft solution stack, the binder is a markup language called XAML

   recommended book about design patterns in general: Head First Design Patterns

 • Action vs Func vs Predicate in C#
       👓 ActionFuncPredicateDemo
 • Een sneller obstakelontwijkend voertuigje

  Een sneller obstakelontwijkend voertuigje

  Voor de CoderDojo CODA Apeldoorn heb ik dit obstakelontwijkende voertuig samengesteld. Zwaar geïnspireerd op één van de WeDo 2.0 Building Instructions, namelijk het model Steer. Het bijzondere aan dit model is dat je met 1 enkele motor rechtdoor kunt rijden en achteruit naar links kunt bewegen en daarmee het voertuig heel redelijk kunt laten manoeuvreren. Dit model beweegt sneller dan de MazeRunnerBot versie 2.0.

  Bouwinstructies
  Weer heb ik het model in LEGO Digital Designer (LDD) getekend, zodat er een bouwtekening kan worden gegenereerd. Deze bouwinstructies kun je downloaden of bekijken in de formaten HTML en PDF. Hier kun je het 3-D LDD bronbestand ObstakelOntwijker.lxf downloaden.

  Programmacode
  Het bijbehorende programma is niet erg groot. Er wordt (nadat de snelheid van de motor wordt ingesteld) voortdurend vooruit gereden totdat de bewegingssensor iets waarneemt. Dan wordt een korte tijd de draairichting van de motor omgedraaid, waardoor het wagentje een bochtje achteruit naar links maakt. Vervolgens wordt weer vooruit gereden, etc.

  LineFollowerBot Programma

  Ook kan eenvoudig een soort afstandsbediening worden gemaakt met 3 mogelijkheden, vooruit rijden, bochtje links achteruit en stoppen:

  LineFollowerBot Programma

  Het obstakelontwijkende voertuigje in actie:

  MazeRunnerBot versie 2.0 met zwaartepunt boven zwenkwiel

  MazeRunnerBot versie 2.0 met zwaartepunt boven zwenkwiel

  Tijdens de 2018 editie van het Bloeiend festival konden de deelnemers actief kennismaken met de eerste versie van de MazeRunnerBot. Toen bleek dat er te weinig gewicht op het zwenkwieltje lag, zodat het dubbele gladde bandje nogal eens slipte.

  Voor versie 2 van de MazeRunnerBot is het batterijcompartiment boven het zwenkwiel geplaatst en zijn de gladde bandjes vervangen door een band met profiel.

  Bouwinstructies
  Het model heb ik ook weer met LEGO Digital Designer getekend, zodat er een bouwtekening kan worden gegenereerd. Deze bouwinstructies kun je downloaden of bekijken in de formaten HTML en PDF.

  Ook kun je het bestand MazeRunnerBot 2_0.lxf downloaden. Met welk programma je dat kunt openen en hoe je het model daarin correct kunt bekijken, staat onderaan deze blog post in de paragrafen Extra informatie en Lego Digital Designer Developer Mode.

  Programmacode
  Hieronder staat het bijbehorende programma (dit is niet veranderd sinds de eerste versie), waarin eerst eenmalig het display links onderin het scherm een neutrale/witte achtergrond krijgt en de motorkracht wordt gezet. Daarna wordt telkens vooruit gereden tot de bewegingssensor iets waarneemt binnen 15 cm afstand. De motor stopt dan met draaien. Op dat moment wordt een willekeurig getal tussen de 1 en de 9 gekozen en dit getal wordt vermenigvuldigd met 0,1 zodat de uiteindelijke uitkomst een waarde tussen de 0,10 en 0,90 is (deze waarden worden overigens steeds in het display links onderin getoond). De motor gaat nu de andere kant op draaien gedurende de laatstgenoemde waarde in seconden. Hierdoor draait het wagentje telkens een willekeurig stukje. Daarna gaat door de herhalingslus de motor weer zo draaien dat het karretje rechtdoor verder rijdt. Tot het volgende obstakel verschijnt, enz…

  MazeRunnerBot Programma

  Beelden van het 2.0 model in een met houten blokjes gemaakte arena met het lopende programma op een iPad ernaast.

  Jong en oud aan de LEGO WeDo tijdens Apeldoorns Bloeiend Festival

  Jong en oud aan de LEGO WeDo tijdens Apeldoorns Bloeiend Festival

  Afgelopen zaterdagmiddag tijdens het festival Bloeiend werd het Apeldoornse culturele seizoen gestart met allerlei activiteiten in de buitenruimte tussen Gigant en CODA. Dit was de gebruikte wervingstekst van ons gedeelte:

  LEGO Robot Parcours
  CODA en Gigant slaan de handen ineen en organiseren op de trappen van het Van Reekumplein een heus LEGO robottoernooi. Je leert van alles over het besturen en programmeren van een robot en hoe deze in elkaar zit. Ook leer je meer over de werking van sensoren en motoren en hoe je een robot precies dat kunt laten doen wat jij wilt. Rij met de LEGO auto over het parcours en pas de auto aan zodat deze extra snel, sterk of stoer wordt!

  Met houten latten hadden we op de vlakke traptreden richting het CODA museum een soort doolhof/hindernisbaan gelegd en daarnaast een aantal LEGO Education WeDo 2.0 sets en iPads. Op deze iPads kon met behulp van dit blog een tweetal modellen worden nagebouwd en geprogrammeerd, LineFollowerBot en MazeRunnerBot.

  Gedurende de middag werd er door diverse mensen en kinderen op de brede treden lekker gebouwd, geprogrammeerd, geprobeerd en gefotografeerd. Gelukkig was het goed weer…

  Doel van onze aanwezigheid is het promoten van het CODA FabLab in het algemeen en de LEGO bouwmiddagen en de CoderDojo in het bijzonder.

  Hieronder een korte impressie van de middag:

  Iets anders geweldigs dat tijdens het festival door de straat trok, was onderstaande zandtekenmachine BLOM van Gijs van Bon.

  LineFollowerBot bouwinstructies en programmeervoorbeeld

  LineFollowerBot bouwinstructies en programmeervoorbeeld

  Langs de lijn
  Naast het ontwijken van obstakels is een andere klassieke uitdaging voor robots het volgen van een lijn.

  Bronvermelding
  Dit model is grotendeels geleend van deze Robotic Goes Europe – Erasmus+ video. Het programma kwam eerst van de site van de Familie Labusch. Inmiddels komt het programma van de video van Daniele Benedettelli.
  Ere wie ere toekomt..!

  Bouwinstructies
  Ook dit keer heb ik het model in LEGO Digital Designer (LDD) getekend, zodat er een bouwtekening kan worden gegenereerd. Deze bouwinstructies kun je downloaden of bekijken in de formaten HTML en PDF. Hier kun je het 3-D LDD bronbestand LineFollowerBot.lxf downloaden.

  Programmacode
  Hieronder staat het bijbehorende programma, dat veelvuldig gebruik maakt van berichten (messages) omdat een keuzestructuur (if-then) in de LEGO WeDo 2.0 app ontbreekt. De bewegingssensor (motion sensor) wordt ingezet om te bepalen of linker- of rechterwiel gedurende 0,2 seconden wordt aangedreven. Een lichte kleur zoals wit wordt door de sensor weergegeven als 0 en een donkere ondergrond als 1, 2 of 3. Er wordt telkens op de uitkomst van de bewegingssensor gereageerd. Bij 0 wordt het linkerwiel aangedreven en dus naar rechts gestuurd. Bij 1, 2 en 3 wordt het rechterwiel aangedreven en stuurt het wagentje naar links.

  LineFollowerBot Programma

  Beelden van dit model langs een lijn van zwarte tape met het lopende programma op een iPad ernaast. Het programma dat in de video te zien is, is een eerdere versie. De hierboven getoonde versie van het programma doet hetzelfde maar is wat korter.

  MazeRunnerBot kan nagebouwd worden

  MazeRunnerBot kan nagebouwd worden

  Doolhof
  Voor het komende Bloeiend festival te Apeldoorn o.a. ter promotie van de LEGO bouwmiddagen en de CoderDojo in het CODA FabLab gaan we een houten doolhof/parcours maken van bijna 3 x 3 meter. Het is de bedoeling dat daarin ruim 10 door de jeugdige deelnemers in elkaar gezette en geprogrammeerde LEGO Education WeDo 2.0 robots gaan rondrijden. Deze post bevat de bouwinstructies en een voorbeeld van de programmeercode voor deze MazeRunnerBot.

  Ik kon het niet laten en heb zelf een LEGO Education 45300 WeDo 2.0 Basisset aangeschaft, zodat ik het voertuigje op m’n gemak kon verbeteren, testen en de code telkens kon aanpassen.

  Bouwinstructies
  Ook heb ik het model nu in LEGO Digital Designer getekend, zodat er een bouwtekening kan worden gegenereerd. Deze bouwinstructies kun je downloaden of bekijken in de formaten HTML en PDF. Onderaan deze post staat nog extra informatie en kan je het 3-D bronbestand downloaden.

  Programmacode
  Hieronder staat het bijbehorende programma, waarin eerst eenmalig het display links onderin het scherm een neutrale/witte achtergrond krijgt en de motorkracht wordt gezet. Daarna wordt telkens vooruit gereden tot de bewegingssensor iets waarneemt binnen 15 cm afstand. De motor stopt dan met draaien. Op dat moment wordt een willekeurig getal tussen de 1 en de 9 gekozen en dit getal wordt vermenigvuldigd met 0,1 zodat de uiteindelijke uitkomst een waarde tussen de 0,10 en 0,90 is (deze waarden worden overigens steeds in het display links onderin getoond). De motor gaat nu de andere kant op draaien gedurende de laatstgenoemde waarde in seconden. Hierdoor draait het wagentje telkens een willekeurig stukje. Daarna gaat door de herhalingslus de motor weer zo draaien dat het karretje rechtdoor verder rijdt. Tot het volgende obstakel verschijnt, enz…

  MazeRunnerBot Programma

  Beelden van dit model in een houten testdoolhof met het lopende programma op een iPad ernaast.

  Extra informatie
  Op deze Programming Blocks poster staat meer informatie over wat je met de verschillende WeDo 2.0 programmeerblokjes kunt doen. Deze poster is wel in het Engels.

  Hier kun je het LEGO Digital Designer bestand MazeRunnerBot.lxf downloaden. Na het openen van dit bestand krijg je deze waarschuwingsmelding te zien “1 brick was not placed correctly and has been removed from the model”. Een van de lichtbruine dunne tandwielen kan volgens het programma niet worden geplaatst in de stuurinrichting, maar in het echt past het prima.

  Lego Digital Designer Developer Mode
  Op YouTube vond ik de video getiteld Lego Digital Designer Developer Mode waarin wordt uitgelegd hoe je niet-plaatsbare LEGO elementen toch kunt plaatsen in LEGO Digital Designer (LDD).

  Voor Windows komt het hierop neer. Je zet in bestand preferences.ini de regel DeveloperMode=1. Dit bestand staat in folder C:\Users\some_user\AppData\Roaming\LEGO Company\LEGO Digital Designer. Als je daarna LDD herstart, verschijnt er een extra menu genaamd Developer. In dat menu kies je Toggle Physics Test. Als je vervolgens het model opnieuw inlaadt, zie je wel het eerst missende tandwiel.

  Ook op een Mac zou het moeten werken, staat in de commentaren onder de video.

  P.S. het idee voor de sturing, dus met 1 motor rechtdoor kunnen rijden en ook bochtjes kunnen draaien, komt hier vandaan.

  FroggerBot en MazeRunnerBot zien het levenslicht

  FroggerBot en MazeRunnerBot zien het levenslicht

  Regelmatig komen Marco en ik bij elkaar in het Apeldoornse CODA FabLab om ideeën uit te wisselen en nieuwe technieken uit te proberen. Zo zijn we bijvoorbeeld bezig om te ontdekken wat er allemaal kan met de LEGO Education WeDo 2.0 set. We proberen leuke modellen te maken en daar ook een programma bij te schrijven om de schepsels tot leven te laten komen.

  Marco is bezig met een kikker die echt kan springen en kwaken en ik ben een karretje aan het maken die probeert obstakels te omzeilen. Het plan is om de resultaten op het komende Bloeiend festival te demonstreren en door de deelnemers te laten bouwen, aanpassen en programmeren.

  Wil je zelf met deze sets aan de slag, neem dan eens een kijkje tijdens de LEGO bouwmiddagen in het CODA FabLab.

  Hieronder nog wat test runs van FroggerBot en MazeRunnerBot: